Participació ciutadana

L’Ajuntament de Porreres està des de fa anys obert a la participació de la ciutadania. Una participació que ha estat gràcies a la implicació del gruix de la societat en tot allò que es fa des de la Sala ja sia a títol particular com a través d'associacions o entitats.

De mica en mica, aquesta participació ha anat prenent força i de cada vegada més, la societat demana no només participar sinó implicar-se i també poder conèixer de forma clara i transparent tot allò que fa el seu ajuntament, tot allò que es fa dins les dependències municipals i quines decisions prenen els seus polítics.

És per això, que a finals del mes de setembre de l'any 2015, el ple de l'Ajuntament de Porreres, va aprovar un reglament de Participació Ciutadana que vos podeu descarregar íntegrament en aquesta mateixa pàgina.

Aquest reglament, com hem dit, dóna forma a allò que s'intenta fer des de la Sala que no és altre que facilitar i promoure la participació ciutadana, entitats i associacions en la gestió municipal, sense interferir en els òrgans legals de la Corporació.

Malgrat que Porreres té un important i actiu teixit d'associacions i entitats també volem continuar fomentant i promovent l'associacionisme.

Com hem dit abans, també hem de garantir el dret de la ciutadania, entitats i associacions a la informació pública, d’acord amb allò disposat a les Lleis i en els termes de la disponibilitat de l’Ajuntament.

De fet, aquesta mateixa pàgina web és una eina mitjançant la qual es vol informar de les actuacions d'interès general, dels extractes dels acords dels òrgans de govern i Ple Municipal i de l'agenda d'activitats més rellevants pel municipi. Aquí s'hi informa amb el màxim detall possible dels projectes d'importància per al municipi.

En la mateixa línia, hi ha un espai de línia directa amb l'Ajuntament a través del qual es poden fer consultes,queixes o suggeriments i també altres espais on realitzar els tràmits administratius mitjançant els procediments que en el seu moment s'acordin.