Associacions, empreses, equipaments i instal·lacions

A.P.I.M.A Escola Nova

President: Bernat Bauçà Garau
Secretaria: Caterina Martorell Roig
 

apimaescolanova@gmail.com
A.P.I.M.A. IES de Porreres

Aina Roca Roca
Crta. Porreres – Montuïri s/n
07260 Porreres

apimaiesporreres@gmail.com
Agrupació Aires de Monti-sion

President: Catalina Mª Garí Blanc
Secretari: Catalina Barceló Feliu

agrupacioaires@hotmail.com
Agrupació Cultural

Presidenta: Joana Mora Cerdà
Secretària: Magdalena Morell
C/ Frai Juníper Serra cantonada carrer Sitjar
07260 Porreres

agrupacioculturalporreres@gmail.com
geporreres@gmail.com
Agrupació Escaquista de Porreres

Jaume Sorell Nicolau
Seu social: Bar ses Passadores
C/ Sala, 103
07260 Porreres
Telèfon: 971.16.82.02

jaumetibeu@gmail.com
Agrupació “S’estol Porrerenc”

Francesca Palerm Gornals

franciscapalerm@hotmail.com
tomeutaberner@hotmail.com
AMIPA Sa Sitra

Custodia Nadal
C/ Pare Francesc Molina, s/n
07260 Porreres

amipasasitra@hotmail.com
AMPA Verge de Monti-sion

President: Antoni Sampol Barceló

ampa@vergedemontision.com
APAEMA

Quarter vell
C/ d’en Veiet, 17
07260 Porreres
Telèfon: 971.16.85.13
 

apaema@gmail.com
ASEMPO

Joan Mora Rosselló
C/ des Terres s/n
07260 Porreres
Telèfon: 605.918.880. / 971.16.84.16.
 

info@morarossello.com