Participació infantil

PARTICIPEM DES DE L'ESCOLA 2016-2017

“Participem des de l’escola” va ser una proposta de treball de l’Ajuntament de Porreres que va oferir es va dirigir als grups de 5è i 6è de les dues escoles de Porreres, Col·legi Verge de Montisiòn i Escola nova per tal d’afavorir la seva participació a l’àmbit públic. El Programa Educatiu que es va plantejar va tenir una duració d’un curs escolar 2016-2017 i es va dividir en tres grans fases:

1. Taller educatiu i participatiu a les escoles, on es va explicar el rol de l'Ajuntament  dintre de la realitat local del municipi, la representació política, les funcions dels professionals tècnics i la idiosincràsia del poble de Porreres. A més es va fer un taller participatiu per introduir les  habilitats participatives.

2. Visita al consistori i ruta cultural per Porreres. A més de visitar l'AJuntament, els nins i nines feren una simulació d'un ple municipal dintre de la sala de plens amb la presència de la Batlessa, Francisca Mora. Així mateix, se'ls hi va fer una ruta guiada cultural i històrica pels principals edificis emblemàtics de Porreres.

3. Simulació de consell infantil: un total de 20 nins i nines, quatre representants de cada classe, assistiren a una audiència amb la Batlessa a la Sala de Plens on tingueren l'oportunitat de fer peticions sobre com millorar el municipi de Porreres. 

El conjunt de la proposta educativa va tenir la intenció d’oferir continguts pedagògics per a contribuir a que els nins i nines siguessin coneixedors del rol que juga l’Ajuntament i els serveis municipals en el seu quotidià. A més i sobretot, va pretendre que aquesta informació servís per elaborar arguments crítics i constructius, amb coneixement de causa, que servissin per construir la municipalitat conjuntament, a partir d’espais de participació, deliberació, consens i votacions on es practiqui la cultura democràtica i participativa.

 

CONSELL INFANTIL 2017-2018


Aquest any 2017-2018 i degut a l'èxit del programa "Participem des de l'escola" s'ha volgut fer un pas més enllà. Enguany s'aposta per la creació d'un Consell infantil, un òrgan de participació política infantil, amb conseqüències i efectes educatius, que garanteix el dret de l’infant a ser escoltat i tingut en compte en els afers de la vida social i comunitària del seu entorn proper

Permet que els nins i nines del poble puguin articular a partir d’una reflexió prèvia totes les idees i inquietuds que tinguin sobre el seu municipi. Amb el Consell d’Infants ells prenen la paraula, expressen les seves necessitats, fan propostes interessants pel municipi i s’estableix un compromís per part de les persones adultes d’escotar-los i tenir-los en compte.