Nous cursos de Mallorca Activa

17-Abril-2024

Inscripcions obertes, fins al 28 d'abril, a mallorcactiva.cat

•⁠  ⁠Màrqueting cultural
•⁠  ⁠Excel 2019
•⁠  ⁠Les energies renovables solar i eòlica
•⁠  ⁠Màrqueting comercial a les xarxes socials
•⁠  ⁠Comunicació efectiva i treball en equip
•⁠  ⁠Disseny 2D en AutoCAD 2022
•⁠  ⁠Activitats humanes i problemàtica ambiental
•⁠  ⁠PRL i primers auxilis