Òrgans col·legiats

Nomenament de representants de la Corporació en els Òrgans Col·legiats

D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals és competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els òrgans col·legiats. Els/les representants davant els diversos òrgans col·legiats són: 

Consell Escolar Municipal: Sra. Maria Antònia Veny Serra; Sra. Aina Maria Gayà Blanquer, suplent.

Consell Escolar Escola Nova: Sra. Maria Antònia Veny Serra, titular; Sra. Aina Maria Gayà Blanquer, suplent.

Consell Escolar Verge de Monti-Sion: Sra. Aina Maria Gayà Blanquer, titular, Maria Antònia Veny Serra, suplent.

Consell Escolar Sa Sitra: Sra. Aina Maria Gayà Blanquer, titular, Maria Antònia Veny Serra, suplent.

Consell Escolar IES: Sra. Maria Antònia Veny Serra, titular; Sra. Cati Garau, suplent.

Mancomunitat del Pla de Mallorca: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular; Sra. Francisca Mora Veny.

Consorci d’Informàtica Local: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular; Sr. Toni Sastre, suplent.

Consorci Infraestructures Illes Balears: Sr. Jaume Martorell Mesquida.

Federació Entitats Locals de les Illes Balears: Sra. Francisca Mora Veny, titular; Sr. Jaume Martorell Mesquida, suplent.

Assemblea de batles i batlesses del Consell de Mallorca: Sra. Francisca Mora Veny, titular, i Sr. Jaume Martorell Mesquida, suplent.

Junta Local de Seguretat: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular; Sr. Gaspar Mora Mulet, suplent.

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament: Sra. Miquela Bordoy Obrador, titular; Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, suplent.

Comissió de Memòria Històrica:

Presidència PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, titular; Sr. Joan Carles Julià Cuenca, suplent
Representant EL PI: Sra. Margalida Palerm Melià, titular; Sr. Marc Prieto, suplent.
Representant PP: Sr. Joan Obrador Gornals, titular; Sr. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent.
1 representant MES: Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular, Sr. Sebastià Lliteras Lliteres, suplent.
Representant PSOE: Sr. Bartolomé Mora Ordoñez, titular i Sr. Javier Ponce Mora, suplent.
Especialista: Sr. Bartomeu Garí Salleras.
 

Comissió de Porreres Ràdio:

Presidència EL PI: Sr. Antoni Sastre, presidència; Sr. Gaspar Mora, suplent.

Representant EL PI: Sr. Marc Prieto, titular; Sr. Joan Rigo, suplent.

Representant PP: Sr. Francesc Miquel Roig Salleras, titular; i Sra. Teresa Julià Julià, suplent.

Representant MES: Sra. Magdalena Barceló Oliver, titular; Sr. Miquel Garcia Segura, suplent.

Representant PSOE: Sr. Javier Ponce Mora, titular, i Sra. Juana Ana Abraham Domínguez suplent.

 

Junta Local de Protecció Civil:

Presidència EL PI: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular; Sr. Gaspar Mora, suplent.

Representant EL PI: Sr. Adrian Aragunde Salom, titular i Sr. Joan Nicolau Salleras, suplent.

Representant PP: Sr Joan Obrador Gornals, titular, i Sr. Adrian Jimenez Galiano, suplent.

Representant MES: Sr. Antoni Sastre i Bauçà, titular i Sra. Maria de Magdala Servera Mora, suplent.

Representant PSOE: Sr. Bartolomé Mora Ordoñez, titular, i Sra. Mariela de Jesús Ruiz Meza, suplent.

 

Comissió Museu i fons artístic:

Presidència EL PI: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular, Sra. Francisca Mora Veny, suplent.

Representant EL PI: Sr. Bernat Bauçà, titular, i Sra. Margalida Melià Mora, suplent.

Representant PP: Sr. Mateu Suñer Servera titular, i Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent.

Representant MES: Sr. Miquel Morlà Vicenç titular, i Sr. Bartomeu Garí Salleras, suplent.

Representant PSOE: Sr. Hernando Maura titular, i Sra. Yudelka del Rosario Almonte Rodríguez, suplent.

 

Comissió Igualtat:

Presidència EL PI: Sra. Francisca Mora Veny, titular i Sra. Maria Antonia Veny Serra, suplent.

Representant EL PI: Sra. Miquela Bordoy Obrador, titular; Sra. Ariadna Gil, suplent.

Representant PP: Sra. Cati Gornals Pedregosa, titular, i Sra Maria Magdalena Barceló Vanrell, suplent.

Representant MES: Sra. Marta Escoda Trobat, i Sra. Bàrbara Cortès Segura, suplent.

Representant PSOE: Sra. Mariela de Jesús Ruiz Meza, titular, i Sra. Zoila Salas Enamorado, suplent.

 

Comissió sectorial de circulació:

Presidència EL PI: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular i Sra. Margalida Palerm Melià, suplent.

Representant El PI: Sra. Cati Garau; Sr. Marc Prieto, suplent.

Representant PP: Sra. Maria Ballester, i Sr. Joan Mora Rosselló, suplent.

Representant MES: Sr. Miquel Garcia Segura, titular, Sr. Fèlix Amengual Barceló, suplent.

Representant PSOE: Sr. Joan Carles Julià Cuenca titular, i Sra. Juana Ana Abraham Domínguez suplent.