Educació

Aquí podeu consultar els centres educatius existents, la seva gestió i les etapes educatives que s’hi imparteixen.

Escoleta Municipal sa Sitra. 

A l’Escoleta Municipal es desenvolupa el primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys) no obligatori. El servei és de pagament de quotes mensuals. Per a més informació podeu contactar amb sa Sitra.

Carrer Pare Francesc Molina s/n

Telèfon: 971 168 227

Correu electrònic:eisasitra@hotmail.com

 

 

CEIP Climent Serra Servera. 

Aquest centre fou inaugurat l’any 1976 amb el nom d'Escola Nova. Al 2022 es va canviar el nom a Climent Serra i Servera (podeu veure la informació a l’enllaç) coincidint amb l’ampliació de l’edifici.
És un centre d’educació pública que inclou el segon cicle d’educació infantil i l’etapa de primària (3-12 anys). Inclou servei de menjador i AMPA.

Adreça: c/ Lluís Vives, 1

Telèfon: 971 647 604

Adreça electrònica: ceipclimentserraiservera@educaib.eu

Pàgina web: http://ceipclimentserraiservera.cat/

Pàgina web: https://porreres.cat/ca/ceip-climent-serra-i-servera

Cals Hermanos 

A Cals Hemanos s’hi imparteix el segon cicle no obligatori d’Educació Infantil (3-6 anys).

Carrer d’en Lluís, 27

Telèfon: 971 647 449

Col·legi Verge de Monti-sion 

Al col·legi Verge de Monti-sion, ubicat a l’antic convent de les Germanes de la Caritat, s’hi imparteix el cicle d’Educació Primària (6-12 anys). El mateix centre gestiona Cals Hermanos.

Carrer Caritat número 13

Telèfon: 971 647 296

Pàgina web: www.vergedemontision.org

 

Institut d’Educació Secundària (IES) Porreres

L’IES Porreres acull els alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de Porreres, Vilafranca i Montuïri en el seu primer (12-14 anys) i segón cicle (14-16 anys). També s’hi imparteixen Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), adreçats a joves de més de 16 anys que finalitzen l’ESO sense haver obtingut el títol.

 

 

 

Consell Escolar Municipal 

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de consulta i participació en la programació general de l'ensenyament no universitari del municipi de Porreres. El CEM depèn administrativament i pressupostàriament de l'Ajuntament de Porreres.

El CEM ha d'ésser consultat i informat sobre els assumptes que afectin l'àmbit territorial del municipi en matèria d'educació.

El CEM celebra reunions ordinàries i també extraordinàries. Hi està representat l'Ajuntament de Porreres, les direccions, els docents, alumnes i associacions de mares i pares dels quatre centres existents al municipi.