Educació

Aquí podeu consultar els centres educatius existents, la seva gestió i les etapes educatives que s’hi imparteixen.

Escoleta Municipal sa Sitra

A l’Escoleta Municipal es desenvolupa el primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys) no obligatori. El servei és de pagament de quotes mensuals. Per a més informació podeu contactar amb sa Sitra.

Carrer Pare Francesc Molina s/n

Telèfon: 971 168 227

Correu electrònic:eisasitra@hotmail.com

 

 

CEIP Climent Serra Servera

Aquest centre fou inaugurat l’any 1976 amb el nom d'Escola Nova. Al 2022 es va canviar el nom a Climent Serra i Servera (podeu veure la informació a l’enllaç) coincidint amb l’ampliació de l’edifici.
És un centre d’educació pública que inclou el segon cicle d’educació infantil i l’etapa de primària (3-12 anys). Inclou servei de menjador i AMPA.

Adreça: c/ Lluís Vives, 1

Telèfon: 971 647 604

Adreça electrònica: ceipclimentserraiservera@educaib.eu

Pàgina web: http://ceipclimentserraiservera.cat/

Pàgina web: https://porreres.cat/ca/ceip-climent-serra-i-servera


Cals Hermanos 

A Cals Hemanos s’hi imparteix el segon cicle no obligatori d’Educació Infantil (3-6 anys).

Carrer d’en Lluís, 27

Telèfon: 971 647 449


Col·legi Verge de Monti-sion 

El Col·legi Verge de Monti-sion forma part de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears.
Un centre concertat amb més d'un segle de presència a Porreres. Actualment, compta amb dos edificis, el de primària al carrer Caritat 13 i les instal·lacions d'educació infantil a Cals Hermanos, al carrer Lluís 27.

Ofereix servei d'escola matinera, menjador, activitats extraescolars i AMPA.
Horari lectiu: de dilluns a divendres de setembre a juny de 9:00 a 14:00 h. Servei de menjador fins a les 16:30 h.

info@vergedemontision.fecib.net

Pàgina web: vergedemontision.fecib.net/

 

Institut d’Educació Secundària (IES) Porreres

L’IES Porreres acull els alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de Porreres, Vilafranca i Montuïri en el seu primer (12-14 anys) i segón cicle (14-16 anys). També s’hi imparteixen Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), adreçats a joves de més de 16 anys que finalitzen l’ESO sense haver obtingut el títol.

 

 

 


Consell Escolar Municipal 

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de consulta i participació en la programació general de l'ensenyament no universitari del municipi de Porreres. El CEM depèn administrativament i pressupostàriament de l'Ajuntament de Porreres.

El CEM ha d'ésser consultat i informat sobre els assumptes que afectin l'àmbit territorial del municipi en matèria d'educació.

El CEM celebra reunions ordinàries i també extraordinàries. Hi està representat l'Ajuntament de Porreres, les direccions, els docents, alumnes i associacions de mares i pares dels quatre centres existents al municipi.