Jornades d'Estudis Locals

Les Jornades d'Estudis Locals són una eina imprescindible i bàsica per tal que un municipi es coneixi a si mateix. Una eina que ha de permetre mirar al futur però tenint molt en compte el seu passat.

És per això que pensam que les administracions han de fer tot el que estigui al seu abast per donar difusió, posar damunt paper amb rigor allò que hem estat, tot allò que tenim o allò que ens fa diferents o caracteritza com a poble.

Les jornades permeten a investigadors i persones inquietes, mostrar la seva estimació envers la geografia, història, economia, la cultura i la societat porrenca. Són treballs rigorosos que treuen a la llum matisos i detalls que sovint queden ocults en la nostra memòria.

Aquestes jornades estan organitzades i coordinades per una comissió científica formada per reconeguts professionals  com són la Dra. Maria Barceló i Crespí,  Dr. Joan Melià Garí, Llúcia Salleras Julià, Miquel Fiol Sala i Catalina Maria Garí Blanch i amb la coordinació del regidor de cultura de l’Ajuntament de Porreres, Gaspar Móra Mulet.