Modificació puntual núm. 6 de les NNSS per a l'eliminació de la prohibició de l'ús de fusteria metàl.lica a Centre Antic II i Intensiva


Source URL: https://www.porreres.cat/node/1301