Visita de la Gent Gran de Porreres a la planta de residus de Son Reus

03-Febrer-2016

Una representació de l’Associació de Gent Gran de Porreres juntament amb la batlessa Francisca Mora i la regidora de Medi Ambient, Coloma Bover, van fer una visita a la planta de tractament de residus de Son Reus.

La visita va servir per posar de manifest el tractament que reben els residus que es recullen a Porreres, especialment per les fraccions de matèria orgànica i rebuig. Durant les 3 hores que va durar l’excursió, es va visitar la planta incineradora, la planta de compostatge i la planta de triatge d’envasos lleugers. Entre tots es va poder comprovar que cada residu té el seu camí i que la única fracció que no pot ser reciclada és el rebuig, que a més té un cost ambiental (emissions, cendres i escòries) i també econòmic (145 euros tona).

La visita a la planta de compostatge i de triatge d’envasos es va fer amb un tren elèctric impulsat amb energies renovables que circula sobre una plataforma elevada per damunt dels sistemes de triatge i tractament, cosa que va sorprendre i impactar als assistents.

Una vegada feta la visita, tots els assistents, van escoltar les explicacions de l’Ajuntament en relació a la implantació de la nova taxa de residus del municipi que implica que cada veïnat haurà de treure el rebuig en una bossa vermella. Tots els assistents van considerar justa la mesura, ja que pensen que si continuen separant els residus correctament com fins ara, tendran un estalvi important a final d’any. Recordam que la taxa de residus es baixa dels 176 als 149 euros, per la qual cosa, tot i que les bosses valguin 0,8 euros, les famílies que separin correctament cadascuna de les fraccions (paper, vidre, envasos i orgànica) podran tenir un estalvi considerable respecte a l’any anterior. Es va remarcar que la data d’inici és el proper dimarts dia 2 de febrer.

A més també es va parlar dels esforços importants que fa l’Ajuntament en matèria de neteja dels carrers: s’ha programat una neteja setmanal del poble i s’ha fet un inventari de papereres per posar-ne de noves.

Tot i això la neteja del poble és responsabilitat de tots, especialment dels propietaris de cans. Per això s’ha aprovat una ordenança d’animals de companyia que obliga els propietaris a dur els cans amb corretja, amb xip i a recollir els excrements amb una bossa. Actualment hi ha diversos agents (policia, natura parc i informadors ambientals) que vigilen el compliment de l’ordenança i que no dubtaran en sancionar els infractors donat que ja s’ha fet una campanya informativa prèvia i tothom es dóna per avisat dels canvis. Definitivament tots junts van acordar que amollar el ca tot sol pel carrer no és un bon negoci.

La gent gran va valorar molt positivament la visita ja que van adquirir i consolidar molts coneixements. L’expressió més repetida va ser: “tothom hauria de fer aquesta excursió i no dubtarien de que els residus s’han de separar”.