Medi ambient es compromet a netejar 4 quilòmetres del torrent de Banyeres

22-Abril-2016

La batlessa de Porreres, Francisca Mora, es va reunir amb la directora general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Joana Maria Garau, per demanar-li personalment la neteja dels torrents de Porreres, una reclamació que ja va fer el ple de l’Ajuntament del mes de setembre de 2015, en aprovar per unanimitat una moció de Més per Porreres, mitjançant la qual es reclamava al Govern balear la neteja dels torrents del poble. Una petició que també ha anat fent l'Ajuntament a través de diferents cartes enviades a Medi Ambient en el mateix sentit.

Des de Medi Ambient, Garau remarcà a la batlessa que el seu departament compta amb una partida de 150.000 euros per a netejar torrents i que està previst “netejar els que tenen més riscs d’inundacions per ordre de prioritat a Mallorca”. Pel que fa a Porreres, Garau es va comprometre a netejar 4 kilòmetres del torrent de Banyeres que va des de la zona del cementiri i fins a la carretera de Felanitx, una carretera que ha hagut de ser tallada al trànsit en diferents ocasions a causa de les inundacions. 

La batlessa va agrair aquest esforç en la millora d'aquest torrent però va insistir en què n'hi ha d'altres que necessiten també una neteja. “Ens diuen que ara per ara  impossible netejar tots els torrents però que miraran de netejar alguns els trams més problemàtics i perillosos”, apunta la batlessa. 

“Només es poden comprometre a fer els trams més perillosos com és el cas del de Banyeres. Esperem que més endavant en puguin netejar d'altres perquè de cada dia que passa és més perillós i serà també més costós netejar-los”, destacà Mora qui recordà que “a les pluges de fa uns mesos ja hi va haver finques que s’inundaren i carreteres tallades, no poden esperar massa”.

DEPURADORA

Per altra banda, la batlessa també aprofità la visita per sol·licitar a la directora general de Recursos Hídrics, l’ampliació de la depuradora de Porreres, una reclamació que s’ha anat fent sense èxit des de fa més d’una dècada. Des de Medi Ambient es van comprometre també a estudiar aquesta possibilitat.