L’Ajuntament de Porreres, gràcies a una subvenció del SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2024, ha contractat un jove graduat en Economia per realitzar tasques com a tècnic administració general

02-Juliol-2024

 

L’Ajuntament de Porreres ha contractat, amb la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada als estudis o formació cursada, un jove graduat en Economia per realitzar tasques com a tècnic administració general vinculat a l'àrea de Secretaria-Intervenció, gràcies a una subvenció de la convocatòria «SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2024».

El programa «SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2024» pretén millorar l'ocupabilitat de persones joves (majors de 18 anys i menors de 30 anys), amb estudis qualificats i en situació de desocupació, oferint una oportunitat per a l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d'aquesta manera, millorar les possibilitats d’inserció en el mercat laboral.

La subvenció de 34.554,55€ percebuda per part del SOIB en el marc de la convocatòria esmentada servirà per sufragar els costos laborals de la persona contractada durant un any amb jornada completa.

El programa «SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2024» està promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) per mitjà de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.