Iniciada una campanya informativa sobre la nova bossa vermella pel rebuig

14-Gener-2016

L’Ajuntament de Porreres ha iniciat una campanya informativa porta a porta per donar a conèixer i explicar el funcionament de la modificació de l’ordenança de residus consistent en la implantació de la coneguda com a “bossa vermella” per llençar les escombraries no reciclables, és a dir, el rebuig, una fracció que es recull cada dimarts.

Dues tècniques es presenten aquests dies a les cases de Porreres per explicar el funcionament de la bossa vermella. Amb aquesta visita lliuren les 20 bosses gratuïtes i un imant informatiu. Una vegada acabades les bosses gratuïtes, es podran adquirir a l’Ajuntament pagant un import de 80 cèntims la unitat.

Donades les dimensions de la bossa i la producció de rebuig que té cada família es preveu que la despesa de la taxa fixa i variable sigui inferior a l’import pagat per una família al 2015 sempre i quan els residus es separin correctament.

A partir de dimarts 2 de febrer de 2016 tot el rebuig s’haurà de treure amb la bossa vermella. Aquest també s’haurà d’emprar per dur el rebuig al Parc Verd. Els bolquers es poden treure cada dia de recollida de la fracció orgànica, dins una bossa blanca devora el poal.

Des de l’Ajuntament de Porreres recorden que a la bossa vermella de rebuig i va la pols d’agranar i bosses d’aspirador; Cendra i llosques de cigarretes; Excrements d’animals domèstics; restes de vaixella i estris trencats; fulletes d’afaitar i tot allò que no és material reciclable.

REDUCCIÓ D’UN 15 %

Els objectius de la mesura són, bàsicament, “afavorir la reducció dels residus i fomentar la recollida selectiva; augmentar la implicació de ciutadans i empresaris en la nova política de gestió dels fems, fent-los pagar pel volum de deixalles que generen i, sobretot, adequar la taxa a les despeses del servei que es presta actualment”. 

L’aplicació d’aquesta bossa vermella, segons les previsions, permetrà rebaixar la taxa de tractament a tots els habitatges i comerços fins a un 15%.  Així, un habitatge en sòl urbà que ara paga 176’01 passarà a 149’61 euros (-15%) mentre que a sòl rústic es passa de 145 a 116 euros (-20%).

Perquè aquesta reducció sigui possible, s’ha de reduir la quantitat de rebuig que ara per ara suposa encara un 50 per cent. Per això s’aplica “un sistema més just, que premia a les persones que s’esforcen per reciclar”.