Convocatòria de subvenció per a l'esterilització de felins per procediment de concurrència

28-Octubre-2022

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de dues línies de subvencions, una destinada a persones particulars i una altra a associacions sense ànim de lucre compromeses amb el benestar animal. L'objectiu és desenvolupar les tasques d'identificació i esterilització de la població de moixes de colònies urbanes del municipi de Porreres, així com dels moixos de particulars.

Mitjançant aquesta subvenció es pretén fomentar el control de les colònies de felins per evitar el creixement exponencial, minimitzant els riscs higiènics i sanitaris i millorant la qualitat de vida d'aquests animals. A més, es volen eliminar les molèsties als veïns i veïnes ocasionades per les orines, vocalitzacions i possibles baralles de les colònies de moixos.

Finalment, seria adient informar i educar a la ciutadania sobre la necessitat i els beneficis de regular les colònies de moixos incontrolades, així com a ser responsable i no abandonar els moixos domèstics.

Per accedir a tota la informació i instància SEU ELECTRÒNICA>>>Subvencions>>> Sol·licitud de subvenció per l'esterilització de moixos.