Bases Mercat d'estiu de Porreres. Juny-Agost 2024

10-Maig-2024

Adjuntem les bases de la convocatòria. Aquestes bases tenen per objecte establir les normes que han de regular les autoritzacions administratives per a la instal·lació de parades de venda ambulant al mercat ocasional artesanal dels dijous d'estiu a la Plaça de la Vila per l'any 2024.

Periodicitat: Els dijous. Amb un horari des de les 19h fins les 22h. Els dies de mercat serà el 6, 13, 20 i 27 de juny, 4, 11, 18 i 25 de Juliol i 4 i 1, 8 i 29 d'agost.

Caldrà sol·licitar la participació en el mercat mitjançant instància que adjunta, presentada en les oficines municipals o per qualsevol dels sistemes que permet la Llei de procediment administratiu i dins el termini que comprèn del 7 al 31 de maig de 2024.