Bases per a cobrir una plaça de funcionari de carrera d'auxiliar administratiu

14-Setembre-2023

S'adjunta la convocatòria i bases específiques per a cobrir una plaça de funcionari/a de carrera, pertanyent a la categoria d'Administració General, subescala Auxiliar-administrativa, grup C, subgrup C2, de l'Ajuntament de Porreres, a cobrir per procediment ordinari i sistema de concurs oposició.

El termini per a presentar les sol·licituds acaba dia 13 d'octubre.