Pla municipal de drogues

El Pla Municipal de Drogodependències (PMD) és un instrument per a la planificació i ordenació de recursos, objectius i actuacions en matèria de drogues, i serveix com a marc de referència per a l’establiment de la necessària cooperació entre institucions públiques i privades i amb la iniciativa social, a l’àmbit territorial del municipi de Porreres.


Source URL: https://www.porreres.cat/node/195