Annex a l'aprovació amb exposició pública de l'esmena de deficiències (18/12/2017) de l'expedient de modificació de NS de planejament i adaptació al PTM


Source URL: https://www.porreres.cat/node/1362