Acta de la 2a reunió del Grup Impulsor


Source URL: https://www.porreres.cat/arxius-i-documents/pla-director-de-participacio-ciutadana-2017-2020/acta-de-la-2a-reunio-del-grup