2017 Liquidació pressupost


Source URL: https://www.porreres.cat/arxius-i-documents/pressuposts-anteriors/2017-liquidacio-pressupost