Organigrama polític

franciscamoraveny

   Francisca Mora Veny

     Batlia

     Personal

     Economia

     Igualtat

 

jaumemartorellmesquida

   Jaume Martorell Mesquida

     Urbanisme

     Manteniment

     Mobilitat

     Interior

 

miquela_bordoy_obrador

   Miguela Bordoy Obrador

     Medi Ambient

     Festes

 

 

gasparmoramulet

  Gaspar Móra Mulet

     Cultura

     Turisme

 

 

tonisastrevanrell

  Toni Sastre Vanrell

     Esport

     Joventut

     Participació Ciutadana

 

mariaantoniavenyserra

  Maria Antònia Veny Serra

     Educació

     Agricultura

     Comerç

     Industria

 

miquelangelvenymestre

  Miguel Àngel Veny Mestre

     Benestar Social

     Sanitat

 

 

 

La resta dels regidors/es:

  • Maria Rosa Juan Moll (MÉS-APIB)
  • Sebastià Lliteres Lliteres (MÉS-APIB)
  • Bartomeu Garí Salleras (MÉS-APIB)
  • Joan Obrador Gornals (PP)
  • Maria Inés Sampol Sabater (PP)
  • Teresa Julià Julià (PP)