L'Ajuntament de Porreres destina 3.000 euros a beques per al transport escolar

Per a estudiants d’ESO, Batxiller o mòduls de formació 
El passat ple de l’Ajuntament de Porreres va aprovar destinar 3.000 euros a beques per a transport escolar a estudiants d’ESO, Batxiller o mòduls de formació. 

Per a poder beneficiar-se d’aquestes beques, els estudiants han d’estar empadronats i residir al terme municipal de Porreres i estar matriculat i assistir regularment a les classes en el curs 2015-2016. A banda de la documentació personal, per rebre la subvenció, l’estudiant haurà d’acreditar estar matriculat a un dels esmentats cursos.

L’import de les beques, els 3.000 euros, es repartirà de forma proporcional entre els alumnes als quals els sigui admesa la sol·licitud. 

L’Ajuntament de Porreres fitxa dos terminis per a la presentació i justificar la petició de l’ajuda al transport escolar: del dia 15 al dia 30 de desembre de 2015 i del dia 1 al dia 15 de juny de 2016.

La convocatòria serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i els interessats també podran consultar-la íntegrament a les dependències municipals.