Constituït el Consell d'Entitats Esportives

04-December-2019
El passat dia 20 de novembre es va dur a terme la reunió per a la constitució del Consell d'Entitats Esportives, un espai de comunicació, participació i coordinació entre les entitats esportives del municipi i la regidoria d'Esports, encapçalada pel regidor Toni Sastre Vanrell. 

A través d'aquest òrgan de caràcter consultiu les entitats podran fer propostes conjuntes, analitzar problemàtiques comunes i abordar-les, i establir un espai de diàleg enriquidor per millorar l’esport porrerenc.

El Consell es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades a l'any: el mes de setembre, per tractar les qüestions a tenir en compte durant l'any, i el mes de juny, per analitzar i revisar la feina feta durant el termini anterior.

Adjuntam la regulació publicada al BOIB.