Surt a concurs la gestió del bar restaurant de n'Hereveta

30-Novembre-2017

L'Ajuntament de Porreres treu a licitació l'explotació del bar restaurant de n'Hereveta, per un període de 4 anys prorrogables a 2 més i per un import mensual de 550 euros més IVA.

En el decurs del ple ordinari es donà compte del plec de clàusules que regeixen el concurs i un cop es publiquin al BOIB, s'obr un termini de 15 dies per a la presentació d'ofertes.

La batlessa de Porreres, Francisca Mora, explica que es valorarà l'oferta econòmica i les diferents millores que puguin fer les persones concursin. Pel que fa a la neteja, explica que una de les novetats és que "la neteja general i dels banys públics anirà a càrrec de l'Ajuntament de Porreres i el concessionari haurà de tenir cura de la neteja del seu espai i d'una àrea d'influència que s'ha marcat entorn de l'establiment. De tota manera, qualsevol millora en referència a la neteja, serà també puntuable com ho serà també l'oferta del producte local i de proximitat en el restaurant".

Així mateix, des del punt de vista tècnic valoraran també les millores en horaris d'obertura, la varietat i qualitat de l'oferta de menjar i beure atenent a les possibilitats del restaurant, la Generació, producció i separació de residus, activitats de dinamització del bar restaurant i de l'espai infantil o una definició general del projecte i imatge del bar restaurant. 

El termini per a la presentació d'ofertes finalitza 28/12/2017 a les 14.00 hores.

Es podran visitar les instal·lacions i es donarà informació el dimarts 12/12/2017 a les 13.00 hores.