Nova campanya de la bossa vermella de residus

17-Gener-2018

Benvolguts veïnats,

Us remetem aquesta carta per agrair-vos la vostra implicació en la separació de residus ja que l’any 2017 s’han pogut reciclar unes 1.200 tones de paper, vidre, envasos i matèria orgànica. Això suposa que es reciclaren un 80% dels residus produïts i tan sols un 20% del total (300 tones) varen haver de ser incinerats. 

L’Ajuntament és conscient de l’esforç que suposa per a cada família separar els residus, per aquest motiu us volem oferir tot el recolzament necessari perquè pugueu seguir amb aquesta tasca que, a més d’un benefici pel medi ambient, suposa un estalvi econòmic important per a cada família. 

De fet, volem informar-vos que per segon any consecutiu i degut a l’increment del reciclatge, l’Ajuntament va aprovar una nova baixada de la taxa de residus (BOIB número 157 de 23 de desembre de 2017). Amb aquesta nova reducció, s’ha passat dels 176,01 euros que es pagaven al 2015,  als 131,31 euros que es pagaran al 2018, el que representa una baixada acumulada del 25%, i un estalvi de 44,70 euros per família. En el cas dels habitatges en sòl rústic la baixada de la taxa ha estat del 30%. 

Per seguir millorant el servei us recordam que:

- És obligatori treure els residus davant la façana de ca vostra. 
- La matèria orgànica s’ha de treure dins el poalet.
- Dins el rebuig no s’hi han de posar residus reciclables. 
- El rebuig s’ha de treure dins la bossa vermella que us hem facilitat. En cas d’acabar-les en podeu recollir més a l’Ajuntament a un preu de 0,8 euros la bossa, import que es destina a la recollida i incineració del rebuig que conté.

- Les persones que tenguin cans, poden recollir una segona bossa gratuïta mostrant la cartilla que garanteixi que estan vacunats i duen xip.

En cas d’emergència podeu anar al parc verd situat a la carretera de Felanitx. Allà també hi podeu deixar residus voluminosos, electrodomèstics, oli, etc. Consultau els horaris a l’ajuntament, al telèfon 971 647 221 o al web www.porreres.cat.
Si teniu qualsevol dubte o aportació ens podeu escriure al e-mail mediambient@porreres.cat 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Coloma Bover

Regidora de Medi Ambient, Energia, Turisme i Infraestructures 

Porreres, gener de 2018