Modificació del planejament per poder acabar el nou vial de circumval·lació

02-Juliol-2020
El passat ple extraordinari de l'Ajuntament de Porreres va aprovar per unanimitat la modificació puntual de les normes subsidiàries, per tal d'enviar-ho al Consell de Mallorca i facilitar i agilitzar l'execució del segon tram del nou vial de circumval·lació de Porreres.

Aquest tram ha d'unir el carrer Pont fins al carrer Nou (d'accés des de Vilafranca) i té una extensió de 250 metres.

Cal recordar que el primer tram d'aquest nou vial des del carrer Santa Creu (arribada des de Montuïri) fins al carrer Pont, va tenir una extensió de 500 metres.

Cal destacar la importància que té acabar aquest darrer tram per aconseguir una mobilitat més sostenible, ampliar les zones d'aparcament, preservar el patrimoni i disposar de més zones verdes.

La batlessa de Porreres, Xisca Mora, va incidir en la importància de concloure aquest projecte: "Si el projecte en el seu conjunt és important acabar-lo completament encara ho és més i pensam que en ser un tram de menor extensió, ens ha de dur manco temps per tramitar-lo i executar-lo. Esperam que el Consell de Mallorca pugui preveure el pressupost del projecte i que l'Ajuntament de Porreres el pugui executar dins l'any 2021".