L’Ajuntament obr 5 expedients sancionadors per deixar fems a llocs indeguts

02-Febrer-2016

En una setmana, l’Ajuntament de Porreres ha obert  5 expedients sancionadors per la vulneració de l’ordenança reguladora de neteja viària, recollida de residus urbans i del parc verd del municipi.

D’aquests 5 expedients, tres ja han estat resolts amb sancions de 200 euros cadascun i, de fet, un ja ha estat abonat per l’infractor. Es tracte d’uns abocaments en sòl rústic. Un agent de la Policia Local es personà al lloc de foravila on hi havia els caramulls de tots tipus de residus, aixecà acte de la troballa i obrí el pertinent expedient mentre la brigada municipal va procedir a retirar els residus.  

La identificació dels infractors va permetre obrir els esmentats expedients i aplicar les sancions econòmiques que preveu l’ordenança, una quantitat que augmentaria en cas que els mateixos infractors reincidissin.

Pel que fa als altres dos expedients que podrien tenir la mateixa sanció, han estat oberts per deixar bosses de fems al nuci urbà devora papereres de l’aparcament de la plaça dels Toros i defora del parc verd. 

La batlessa de Porreres, Francisca Mora, declara que “malauradament en alguns casos manca molta feina per conscienciar a la gent que ha de complir les ordenances i que el fems no es pot deixar pel carrer encara que sigui al costat d’una paperera i tampoc fer abocaments a foravila que si no se lleven aviat es converteixen en abocadors incontrolats”. 

“Des de la Sala hem fet campanyes informatives i hem dedicat esforços a conscienciar la gent i ara no ens queda més remei que posar aquestes sancions que poden ser de quantitats superiors si l’infractor reincideix” afegeix la batlessa. “Creim que tothom sap que hi ha un horari de recollida porta a porta i que a més hi ha el parc verd amb un horari i un operari que en té cura, no entenem que la gent ens deixi els fems al carrer en llocs indeguts”, conclou.