L'Ajuntament impulsa "Porreres Decideix", un pla director de participació ciutadana

03-Maig-2016

L’Ajuntament de Porreres ha posat en marxa “Porreres decideix”, un Pla Director de Participació Ciutadana que ha de concretar els pilars que fonamenten la participació ciutadana en aquest mandat per tal d’implicar a la ciutadania “en els processos que permetin vertebrar les necessitats, demandes i anhels” dels veïnats del municipi en les seves polítiques.

La primera passa que s’ha fet en aquest sentit, és la creació del que s’anomena “grup impulsor” integrat per un representant de cada partit polític amb representació municipal i gent de diferents àmbits com ara l’esport, cultura, educació, tècnics municipals, etc. Aquest grup ja ha fet una primera reunió que va tenir com a objectiu contribuir a elaborar “una radiografia, un diagnòstic de quin és l’estat actual i les necessitats que hi ha al municipi en matèria de participació ciutadana”, explica la batlessa de Porreres, Francisca Mora. Aquest grup impulsor ha de conformar “un espai plural i neutral d’acord, informació, deliberació, suport i seguiment del procés participatiu “Porreres Decideix”.

“Porreres decideix” consta d’altres cinc fases en un procés que ha de concloure a finals d’enguany: recollida d’entrevistes i qüestionaris, tallers temàtics amb la ciutadania i entitats, definició de línies estratègiques, Fòrum Ciutadà i presentació pública del Pla de Participació Ciutadana.

OBJECTIUS

Els objectius del “Porreres decideix” són “identificar les experiències participatives i òrgans o mecanismes de participació ciutadana existents, definir estratègies i actuacions per a promoure la implicació de la ciutadania en el disseny, execució, seguiment i avaluació de les polítiques públiques i obrir un procés de diàleg cívic i polític per a marcar el full de ruta de consens en matèria de participació i implicació per als propers anys”.