L'Ajuntament de Porreres comença a aplicar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

16-Febrer-2017

Aquests dies l’Ajuntament de Porreres ha començat a executar les primeres accions i intervencions en matèria de mobilitat i circulació que marca el nou pla de mobilitat urbana sostenible de Porreres i que té, entre un dels seus principals objectius, aconseguir fer un poble “més sostenible i segur”.

La regidora de Circulació, Margalida Palerm, explica que aquest pla s’ha fet “per veure els problemes que hi ha en el municipi de Porreres sobre mobilitat, tant de persones com de vehicles i per això es va elaborar al llarg d'uns 9 mesos i en diferents fases per tal de fer un estudi molt exhaustiu de tots els carrers i places del poble”. 

Per a l’elaboració d’aquest pla s’ha comptat amb aquesta informació detallada, la que ha aportat la Policia Local i els partits polítics representats en el Consell Sectorial de Circulació. De tot plegat, una empresa de consultoria, n’ha tret un seguit de conclusions i “una eina de feina molt interessant i que servirà per poder treballar a llarg termini per la millora del poble i la transformació urbana en benefici de la qualitat de vida dels residents”, apunta Palerm.

PRIMERES ACCIONS

Les primeres accions que es duen a terme són la reposició dels senyals que estaven en mal estat, se n’han posat de nous als llocs on en mancaven i s’han de retirar els indicadors que no estaven col·locats de forma adequada.

En segon lloc s’habilitaran alguns nous espais de càrrega i descàrrega a llocs estratègics i també es delimitaran més zones reservades per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR).

Finalment i pel que fa a les accions més immediates, es crearan unes places, en llocs estratègics, on es podrà estacionar un màxim de 15 minuts. “Un cop analitzada la situació, s'han adonat que hi ha una sèrie de llocs a la Vila on la gent necessita estacionar per poc temps ja que es tracta de fer una gestió breu en algun o alguns llocs. Per tal de donar una solució a aquest problema i facilitar l'estacionament limitat, es crearan aquestes places on l'usuari haurà d'indicar l'hora d'arribada i sabrà que, durant 15 minuts, pot estar allà estacionat sense cap problema·, destaca la regidora. 

Aquestes són només les primeres accions i millores que proposa el pla, ja que conté moltes més conclusions i propostes d’embelliments de carrers, reconvertir algunes zones cèntriques en parcs, canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, crear camins escolars o rutes turístiques dins el poble, entre moltes altres que s’hauran d’anar desenvolupant al llarg del temps.

En aquest sentit, destaca l’embelliment d’alguns accessos com ara el del carrer Major amb voravies més amples i arbres, col·locar reductors de velocitat als carrers més llargs del poble (Cerdà, Passaratx o sa Galla) o la reconversió d’algún espai públic com ara ampliar la plaça del Molí de n’Amengual fins a la paret del pati de l’Escola Nova.  

També proposa l’ampliació dels eixos cívics per a ús exclusiu per a vianants i ciclistes, dels quals el pla apunta que “està empíricament provat que contribueixen a la dinamització del teixit comercial del municipi”.

Podeu consultar el PMUS complet al document adjunt.