Incorporació d'una jove qualificada a l'Ajuntament de Porreres

23-Gener-2018

Es dóna la benvinguda a una nova jove qualificada, la qual ha estat contractada per realitzar treballs tècnics al serveis generals de l'Ajuntament de Porreres durant 7 mesos. 

Aquesta contractació, mitjançant la modalitat d'un contracte en pràctiques, ha estat possible gràcies a la convocatòria de subvencions destinades a finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació dels joves amb estudis superiors a les Illes Balears, aprovada per resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 30 d’agost de 2017 (BOIB núm. 108, 2 de setembre de 2017), en el marc del Programa SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals, finançat amb fons del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i el cofinançament  del Fons Social Europeu (FSE). Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són persones joves, amb més de 18 anys i menys de 30 anys, inscrites en el SOIB com a demandants desocupats, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i en possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau superior, entre d'altres requisits.