El nou Consell d'Entitats, grup impulsor dels pressupostos participatius de 2019

17-Maig-2018

L'Ajuntament de Porreres va constituir el denominat Consell d'Entitats del municipi per tal de fomentar la participació ciutadana. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de fer possible un procés d'empoderament ciutadà (de responsabilitat, compromís i consciència), que faciliti i faci possible que el conjunt d'entitats socials i la ciutadania en general pugui actuar coordinadament com a subjecte actiu en els processos de deliberació i presa de decisions del municipi.  

Per això, es dotarà aquest consell d'instruments propis que afavoreixin la informació, la deliberació, la comunicació i la construcció d’acords en espais ciutadans, i també la interacció amb l'Ajuntament de Porreres.

Pressupostos Participatius de 2019

Una de les primeres iniciatives que durà a terme aquest Consell d'Entitats serà fer de grup impulsor dels pressupostos participatius de 2019. Els ciutadans ja poden presentar propostes fins al proper dia 17 de juny a les oficines municipals de la Casa de la Vila, a la Biblioteca o virtualment al lloc web municipal porreres.cat on trobareu el formulari per enviar a participacio@porreres.cat 
La batlessa de Porreres, Francisca Mora, explica que "han de ser propostes de nova inversió o manteniment de les existents, amb visió de poble i que generin impacte en el conjunt del territori i que donin resposta a una necessitat concreta i es puguin valorar econòmicament".
Com en l'edició anterior, l'Ajuntament de Porreres destinarà 100.000 euros dels pressupostos de 2019 per a incloure les propostes que surtin elegides en el procés participatiu que ara s'inicia.