Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Serveis Municipals >> Fundació Auditori municipal de Porreres

Fundació Auditori municipal de Porreres

Composició:

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa

Vocalies

  • 3 representant EL PI: Sr. Jaume Martorell, Sr. Gaspar Mora Mulet i Sr. Joan Rigo. Suplències: Sra. Maria Antònia Veny, Sra. Coloma Bover, Sra. Margalida Palerm.
  • 1 representant PP: Sra. Maria Inès Sampol Sabater, titular, i Mateu Suñer Servera, suplent.
  • 1 representant MES: Sr. Joan Barceló Bauçà, titular, i Sra. Maria Rosa Juan Moll, suplent.
  • 1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.

Les atribucions:

a) La constitució a Porreres d’un centre promotor, organitzador, difusor i patrocinador de qualsevol activitat o exhibició per al foment i desenvolupament de les arts escèniques en general, com el cinema, el teatre, la dansa, la música o qualsevol altra manifestació cultural o artística.

b) La constitució a Porreres d’un centre d’aprenentatge, de formació contínua i d’assessorament de l’art escènic.

c) Esdevenir un element fonamental en el procés de normalització lingüística a Porreres.

d) Promoure la participació ciutadana i de les entitats locals en el compliment dels objectius i en el desenvolupament de les activitats de la FAMP.

e) Dur a terme tasques d’animació sociocultural fonamentades en estratègies que promoguin la participació dels grups socials aïllats o indiferents davant de la cultura.

f) Assegurar una oferta variada i, alhora, indicadora de les tendències escèniques del moment.

g) Administrar, conservar i millorar els béns, les instal·lacions i els serveis de la Fundació.