Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Noticies >> El ple aprova l'ordenança reguladora de benvinguda social al municipi

El ple aprova l'ordenança reguladora de benvinguda social al municipi

El ple de l'Ajuntament de Porreres va aprovar amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern del Pi i el del PSOE i les abstencions dels del PP i Més, l'ordenança reguladora de benvinguda social al municipi. L'objecte d'aquesta ordenança "és la regulació de la celebració en locals municipals de l'Ajuntament del bateig civil d'un nen/a com a cerimònia civil i laica de benvinguda o acolliment social a la comunitat veïnal que constitueix aquest municipi i que consistirà, essencialment, en un acte solemne mitjançant el qual els pares, mares o tutors que ho sol·licitin puguin presentar a la citada comunitat veïnal al seu fill/a menor d'edat i fer públic el seu compromís d'educar-lo en els valors cívics de la dignitat de les persones. En aquest acte se li donarà la benvinguda com a membre actiu de la mateixa. Així mateix, s'anotarà en el registre creat a aquest efecte".