Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Noticies >> Bases del Concurs de fotografia "Sa Fira 2015"

Bases del Concurs de fotografia "Sa Fira 2015"

L’Ajuntament de Porreres convoca un Concurs de fotografia en motiu de “Sa Fira 2015”, el qual es regirà per les següents bases:

1.- L’objectiu del concurs és seleccionar un possible cartell representatiu de “Sa Fira” del municipi de Porreres, per l'any que ve. Tema únic d’aquest concurs de fotografia.

Aquest logotip podrà ser utilitzat en la difusió d’informació a través de diversos suports i documents promocionals de la nostra fira.

2.- Poden participar en el concurs totes aquelles persones que ho desitgin.

3.-Els treballs presentats han de ser originals i inèdits i no han d’haver estat presentats en altres concursos.

4.- El cartell serà de concepció i tècniques lliures, sempre que en sigui possible la seva reproducció. Els participants podran presentar les propostes que vulguin. Cada una de les propostes s’han de presentar en format digital (.pdf, .jpg, .ai etc.) amb resolució suficient per a A3 de 300 dpi.

5.- Només et pot presentar un treball per concursant i s’haurà d’enviar per correu electrònic a la següent adreça electrònica festes@porreres.cat o bé s’ha de presentar personalment a l’Ajuntament de Porreres en un format amb possibilitat de descàrrega.

6.- El termini màxim de presentació serà el dijous dia 5 de novembre a les 14:00h.

7.- El Jurat estarà integrat per la batlessa de Porreres, conjuntament amb la regidoria de comerç i indústria, i la de Participació Ciutadana, i dues persones professionals del món de la creació artística.

8.- El veredicte es donarà a conèixer al programa de festes de Nadal.

9.- Es concedirà un xec valorat en 50 euros al participant guanyador i un xec valorat en 25 euros al segon classificat, que es podran bescanviar a algun dels comerços del poble de Porreres.

10.- El Jurat pot declarar desert el concurs si es considera que els cartells presentats no reuneixen la suficient qualitat i les seves decisions seran inapel·lables.

11.- El cartell premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Porreres qui podrà reproduir-lo sense la prèvia autorització de l’autor.

12.- Amb les obres presentades l’ajuntament en podrà fer una exposició.

13.- L’autor del logotip seleccionat cedirà en exclusiva a l’Ajuntament de Porreres els drets d’explotació de l’obra previstos en l’article 17 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI). D’acord amb el que disposa l’article 14 del TRLPI, els autors autoritzen a l’Ajuntament de Porreres a modificar, desenvolupar, reproduir o adaptar dissenys, per motius tècnics, a les necessitats i amb els medis que consideri oportuns.

14.- La participació en aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació per part dels participants de les presents bases.

Porreres, a 26 d’octubre de 2015.