Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Ajuntament >> Fundació Auditori municipal de Porreres

Fundació Auditori municipal de Porreres

El Patronat de la Fundació Auditori Municipal està format pel següents patrons:

  • Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa
  • Vocalies:

3 representant EL PI: Sr. Jaume Martorell, Sr. Gaspar Mora Mulet i Sr. Antoni Sastre. Suplències: Sra. Maria Antònia Veny, Sra. Miquela Bordoy Obrador.

1 regidor/a PP: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, titular; Sra. Teresa Julià Julià, primer suplent; Sr. Joan Obrador Gornals, segon suplent.

1 regidor/a MES: Sr. Bartomeu Garí Salleras, titular; Sra. Maria Rosa Juan Moll, primer suplent; Sr. Sebastià Lliteres Lliteres, segon suplent.

1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.