Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Ajuntament >> Fundació Auditori municipal de Porreres

Fundació Auditori municipal de Porreres

Establir a l’art. 31.1.b) dels Estatuts que formaran part del Patronat en proporció al nombre de membres representants de la Corporació un màxim de sis representants i un mínim de tres, elegits pel ple:

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa

Vocalies:

3 representant EL PI: Sr. Jaume Martorell, Sr. Gaspar Mora Mulet i Sr. Joan Rigo. Suplències: Sra. Maria Antònia Veny, Sra. Coloma Bover, Sra. Margalida Palerm.

1 representant PP: Sra. Maria Inès Sampol Sabater, titular, i Mateu Suñer Servera, suplent.

1 representant MES: Sr. Joan Barceló Bauçà, titular, i Sra. Maria Rosa Juan Moll, suplent.

1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.