Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Ajuntament >> Empresa municipal

Empresa municipal

Serveis Municipals de Porreres S.L.U.

Composició:

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa

Vocalies: Sr. Jaume Martorell Mesquida, regidor, Sra. Margalida Palerm Melià, regidora, Sra. Maria Magdalena Barceló Vanrell, regidora, Sra. Antònia Mora Lliteres, regidora, Sra. Maria Antònia Bauçà Portell, regidora, Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, regidor

Les atribucions:

a) Construcció, manteniment, conservació, neteja, reparació i reforma de tot tipus de solars, edificis i, en general, qualsevol immoble de titularitat municipal, així com instal·lacions i serveis municipals, com: vies públiques, parcs, jardins, zones verdes, enllumenat públic i xarxes de clavegueram, pluvials i d’aigua potable.

b) Gestió, ordenació i prestació de tot tipus de serveis de naturalesa cultural, educativa, esportiva, de recollida d'escombraries, gestió de residus i neteja viària, com també dels mitjans de comunicació municipals.

c) Gestió, ordenació i prestació del servei de cementiri municipal, inclòs el de tanatori.

d) Promoció d’obra pública i sòl industrial.

e) Adquisició de tot tipus d’equipaments i subministres per a qualsevol tipus de construcció o instal·lació municipal.

f) Serveis socials, en particular, joventut, atenció ciutadana, centre de dia, tercera edat.